Субота 21.01.2017 05:08                                                                                             Вхід      Вітаю Вас Гість | RSS


ШКОЛА – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО МАЙБУТНЬОГО ЖИТТЯ. ШКОЛА – ЦЕ І Є ЖИТТЯ ДИТИНИ. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ЩОБ ВОНО БУЛО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО НАСИЧЕНИМ, ЯСКРАВИМ, ТВОРЧИМ ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ЩОБ У ДУШІ ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАПАЛАВ ВОГОНЬ ЗНАНЬ ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОЇ ШКОЛИ І ВИ ЗДОБУДЕТЕ ВСЕ, ЩО БАЖАЄТЕ.

Наша школа

Навчальна діяльність

Методична робота

Виховна робота

Учням

Зв'язок з нами

Наше опитування
Який предмет Вам подобається вивчати в нашій школі?
Всего ответов: 490

Міні-чат

Події в Україні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні народилися:


 Атестація педпрацівників 

 Увага! Затверджені зміни до Типового положення про атестація педпрацівників. З ними Ви можете ознайомитися за цим посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13

" Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання."

 

Нормативно-правова база для організацій і проведення роботи в закладах освіти з атестації педагогічних працівників:
- Закон України «Про освіти», р. ІІІ, ст.. 54;
- Закон України «Про дошкільну освіту», ч. І, ст.. 32;
- Закон України «Про загальну середню освіту», ч. І, ст.. 27;
- Закон України «Про позашкільну освіту», ст.. 25;
- Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом МОНУ від 06.10.2010р. № 930 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.10.2010р. № 1255-18550, яке набрало чинності 30.12.2010 р.


Педагогічний працівник – це співробітник закладу освіти:
- з високими моральними якостями;
- з відповідною педагогічною освітою і належним рівнем професійної підготовки;
- який здійснює педагогічну діяльність;
- який забезпечує результативність і якість своєї роботи;
- фізичний і психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати професійні обов’язки в

навчальних установах системи загальної середньої освіти (із Закону України «Про загальну середню освіту» (п. 1, ст. 24).

Умови атестації педпрацівників:
- обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п. 1.7);
- педагогічний працівник визначається таким, що відповідає посаді, якщо:
- має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовим актам у галузі освіти;
- виконує посадові обов’язки у повному обсязі;
- пройшов підвищення кваліфікації (п. 3.11).

Принципи проведення атестації:
- відкритість;
- колегіальність;
- гуманізм;
- доброзичливість;
- самовдосконалення;
- об’єктивність;
- системність оцінювання педагогічної діяльності.

Перелік педагогічних працівників, що підлягають атестації (п. 4.1):
- учителі та викладачі всіх спеціальностей;
- учителі-дефектологи;
- методисти;
- вихователі;
- вихователі-методисти;
- соціальні педагоги;
- практичні психологи;
- логопеди;
- завідувачі логопедичними пунктами;
- вчителі-логопеди;
- педагоги-організатори;
- концертмейстери;
- художні керівники;
- музичні керівники;
- інструктори з фізкультури, праці та слухових кабінетів.
Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора, акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах; асистента вчителя – реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди (п. 4.11).

Рівень кваліфікації педагогічної майстерності оцінюється за результатами (п. 3.3):
- відвідування уроків, позаурочних заходів;
- вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета;
- ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

Кваліфікаційні категорії (п. 4.2):
- «спеціаліст»;
- «спеціаліст другої категорії»;
- «спеціаліст першої категорії»;
- «спеціаліст вищої категорії».
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно (п. 4.7).

Педагогічні звання (п. 5.1):
- «учитель-методист»;
- «вихователь-методист»;
- «викладач-методист»;
- «педагог-організатор-методист»;
- «практичний психолог-методист»;
- «керівник гуртка-методист»;
- «старший викладач»;
- «старший учитель»;
- «старший вихователь»;
- «майстер виробничого навчання І категорії»;
- «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Порядок проведення атестації (п. 3.1):
- до 20 вересня щороку створюються атестаційні комісії І, ІІ, ІІІ рівнів (п. 2.1). Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше семи осіб. При створенні атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ (п. 2.6);
- до 10 жовтня до відповідних атестаційних комісій подаються:
- заяви педпрацівників про позачергову атестацію;
- заяви про перенесення строку атестації;
- подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;
- списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації (п. 3.1.);
- до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2.);
- до 15 березня атестаційна комісія відповідно до графіку роботи вивчає педагогічну діяльність, які атестуються (п. 3.3.);
- до 01 березня керівник навчального та іншого закладу надає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (п. 3.4.).
Педагогічний працівник не пізніше як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:

- комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня (п. 3.5.)
- Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується (п. 3.6.)
- Протокол засідання підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.
Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою (п. 3.7.).
- Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис (п. 3.10).
- Протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії керівник закладу або органу управління освітою видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційної категорії (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань (п. 6.1.)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

№ 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)

 

№ 930 від 06 жовтня 2010 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2010 р. за №1255/18550

 

Про затвердження Типового положення
про атестацію педагогічних працівників

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту", частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту", частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності наказую:

1. Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України від 20.08.93 №310 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за №176, та від 01.12.98 №419 "Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за №792/3232.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Опублікувати Типове положення про атестацію педагогічних працівників в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр       Д.В. Табачник

СПИСОК

педагогічних працівників Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №   Мелітопольської міської ради Запорізької області, які підлягають черговій атестації у 2015/2016 н.р.

 

№з/п

 

 

 

П.І.Б.

працівника

Освіта ( НЗ, рік

Фах  за дипломом

Посада,

(предмет)

Загальн. пед. стаж

Педстаж за посадою

З якого року працює в НЗ

Дата атестацій, результат

Курси підвищення каліф. ( термін, № посвідки, де навч.)

Передбачен. результат

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Іванченко

Людмила Федорівна

вища,

ЗДПІ   1980

Математ.

вчитель математики

35

35

1990

23.11.2010 підтв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії», підтв.. пед.зв. «старший учитель»

19.08-30.08

2013

12 СПК

№ 202217

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Відповідає раніше присв. категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповід. раніше присв. пед..званню «старший вчитель»

чергова

2

Сергієнко Валентина Ярославівна

вища,

БДПІ    1988

почат.

класи

вчитель початкових класів

35

35

1982

23.11.2010 підтв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії», підтв.. пед.зв. «старший учитель»

25.03-27.05

2015

№520/1

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Відповідає раніше присв. категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповід. раніше присв. пед..званню «старший вчитель»

чергова

3

Ярешко Людмила Михайлівна

вища,

Глухів. ПІ

1986

почат. класи

вчитель початкових класів

29

29

1986

01.02.2011 підтв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії»

14.04-25.04

2014 14СПК

№ 202416

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Відповідає раніше присв. категорії «спеціаліст вищої категорії» та присв. пед..звання «старший вчитель»

чергова

4

Пшеничний Дмитро Іванович

вища,

МДПІ   1994

англ. мови, біолог

вчитель англійської мови

21,5

21,5

1998

01.02.2011 підтв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії»

02.06-12.06

2015

15 СПК 

№ 20 2914

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Відповідає раніше присв. категорії «спеціаліст вищої категорії»

чергова

5

Фандєєва

Наталія Костянтинівна

вища, Днепроп. ПУ

1992

 

математика, інформ.

вчитель математики

23

23

1999

01.02.2011 підтв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії», підтв.. пед.зв. «старший учитель»

19.08-30.08.

2013

12 СПК

№ 202216

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Відповідає раніше присв. категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповід. раніше присв. пед..званню «старший вчитель»

чергова

6

Павлій

Інна Віталіївна

вища,

МДПІ    1992

англ.. мова, географ.

вчитель англійської мови

24

24

1992

03.02.2011  підтв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст першої категорії»,

15.06-26.06.

2015

15 СПК

№203166

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

чергова

7

Бутенко

Наталя Георгіївна

вища,

МДПІ

2000

англ.. та нім. мови

вчитель англійської мови

15

15

2000

16.02.2010 присв. кваліфікаційна категорія

«спеціаліст першої категорії»

15.06-26.06.

2015

15 СПК

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

чергова

(з 2010 по 2014 декретна відпустка)

8

Ідрісова

Наталія Олександрівна

вища,

МДПУ

фізична культура, біологія

вчитель фізичної культури

11

11

2010

15.03.2012  присв.

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педаг. звання «учитель-методист»

позачергова

9

Владиміров Сергій Дмитрович

вища,

МДПІ   1983

географія, біологія

вчитель географії

30

30

1986

13.01.2011 підтв. каліф. категорія «спеціаліст першої категорії»

03.12-21.03

2012

  № 15/1

МФ КЗ

«ЗОІППО» ЗОР

Відповідає раніше присв. категорії «спеціаліст першої категорії»

чергова

10

Куліш Інна Ігорівна

вища,

МДПУ 2011

почат. класи, англ..мова

вчитель початкових класів

4

4

2011

атестується вперше

-

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»

позачергова

11

Толстошеєва Юлія Миколаївна

вища,

МДПУ 2012

почат. класи, англ..мова

вчитель початкових класів

3

3

2012

атестується вперше

-

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»

позачергова

12

Лисенко Олена Олександрівна

вища,

МДПУ,

2006

почат. класи

вчитель початкових класів

7

7

2014

атестується вперше

05.10-16.10

2015

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»

чергова

13

Дехтярова Анжеліка Анатоліївна

вища,

МДПУ

2012

географія, фізкультура, економіка

вчитель фізичної культури

3

3

2012

атестується вперше

-

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії»

позачергова

 

                                                                                                                                                            Затверджено

на засіданні атестаційної комісії  Мелітопольській ЗОШ №

(протокол №__від _____2015),

голова атестаційної комісії

______________ ПІБ

 

 

               

 

Перспективний план атестації педагогічних працівників ЗОШ №___  на 2016 - 2020 роки

 

№з/п

ПІБ

атестуємого

Посада

Освіта

Педстаж

за посадою

Загальний педстаж

Попередні курси

Попередня атестація та її результат

План курс.

перепідготовки

Чергова атестація

2016/

2017

2017/

2018

2018/

2019

 

2019/

2020

2020/

2021

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЗОШ № ____                                                                                                                                  ПІБ

 

Виконавець

 


Розклад дзвінків

    1 урок – 8.00 – 8.45
    2 урок – 8.55 – 9.40
    перерва – 20 хв.
    3 урок – 10.00 -10.45
    перерва – 20 хв.
    4 урок – 11.05 – 11.50
    5 урок – 12.00 – 12.45
    6 урок – 12.55 – 13.40
    7 урок – 13.50 – 14.35
    8 урок – 14.45 – 15.30


    

    

    

Форма входу

Електронний журнал

mz.com.ua


Пошук

Що відбулося

Календар
«  Січень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Блоги нашої школи

Блог Самаренко О.А.

блог Мілюкової Н.П.

блог Парубенко С.В.


Урядові та регіональні сайти

www.mon.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.kmu.gov.ua

dneprtest.dp.ua/cms/index.php

miskyomelit.ucoz.ru/

www.ciit.zp.ua

www.autta.org.ua

www.wordshelp.com.ua/

www.useti.org.ua

www.testportal.gov.uaМапа відвідувачів

Банер та код сайту

    


Наш акваріум

Архів записів

Мелітопольська загалоосвітня школа №1 © 2017