Понеділок 10.05.2021 11:42                                                                                             Вхід      Вітаю Вас Гість | RSS


ШКОЛА – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО МАЙБУТНЬОГО ЖИТТЯ. ШКОЛА – ЦЕ І Є ЖИТТЯ ДИТИНИ. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ЩОБ ВОНО БУЛО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО НАСИЧЕНИМ, ЯСКРАВИМ, ТВОРЧИМ ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ЩОБ У ДУШІ ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАПАЛАВ ВОГОНЬ ЗНАНЬ ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОЇ ШКОЛИ І ВИ ЗДОБУДЕТЕ ВСЕ, ЩО БАЖАЄТЕ.
Наша школа

Навчальна діяльність

Методична робота

Виховна робота

Психологічна служба

Учням

Зв'язок з нами

Наше опитування
Який предмет Вам подобається вивчати в нашій школі?
Всего ответов: 819

Міні-чат

Події в Україні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні народилися:


 Увага! Затверджені зміни до Типового положення про атестація педпрацівників. З ними Ви можете ознайомитися за цим посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1417-13

" Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання."

 

Нормативно-правова база для організацій і проведення роботи в закладах освіти з атестації педагогічних працівників:
- Закон України «Про освіти», р. ІІІ, ст.. 54;
- Закон України «Про дошкільну освіту», ч. І, ст.. 32;
- Закон України «Про загальну середню освіту», ч. І, ст.. 27;
- Закон України «Про позашкільну освіту», ст.. 25;
- Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджено наказом МОНУ від 06.10.2010р. № 930 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.10.2010р. № 1255-18550, яке набрало чинності 30.12.2010 р.


Педагогічний працівник – це співробітник закладу освіти:
- з високими моральними якостями;
- з відповідною педагогічною освітою і належним рівнем професійної підготовки;
- який здійснює педагогічну діяльність;
- який забезпечує результативність і якість своєї роботи;
- фізичний і психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати професійні обов’язки в

навчальних установах системи загальної середньої освіти (із Закону України «Про загальну середню освіту» (п. 1, ст. 24).

Умови атестації педпрацівників:
- обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів (п. 1.7);
- педагогічний працівник визначається таким, що відповідає посаді, якщо:
- має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовим актам у галузі освіти;
- виконує посадові обов’язки у повному обсязі;
- пройшов підвищення кваліфікації (п. 3.11).

Принципи проведення атестації:
- відкритість;
- колегіальність;
- гуманізм;
- доброзичливість;
- самовдосконалення;
- об’єктивність;
- системність оцінювання педагогічної діяльності.

Перелік педагогічних працівників, що підлягають атестації (п. 4.1):
- учителі та викладачі всіх спеціальностей;
- учителі-дефектологи;
- методисти;
- вихователі;
- вихователі-методисти;
- соціальні педагоги;
- практичні психологи;
- логопеди;
- завідувачі логопедичними пунктами;
- вчителі-логопеди;
- педагоги-організатори;
- концертмейстери;
- художні керівники;
- музичні керівники;
- інструктори з фізкультури, праці та слухових кабінетів.
Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах майстра виробничого навчання; культорганізатора, акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у загальноосвітніх школах; асистента вчителя – реабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня здобутої ними освіти, за результатами атестації встановлюються тарифні розряди (п. 4.11).

Рівень кваліфікації педагогічної майстерності оцінюється за результатами (п. 3.3):
- відвідування уроків, позаурочних заходів;
- вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета;
- ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

Кваліфікаційні категорії (п. 4.2):
- «спеціаліст»;
- «спеціаліст другої категорії»;
- «спеціаліст першої категорії»;
- «спеціаліст вищої категорії».
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно (п. 4.7).

Педагогічні звання (п. 5.1):
- «учитель-методист»;
- «вихователь-методист»;
- «викладач-методист»;
- «педагог-організатор-методист»;
- «практичний психолог-методист»;
- «керівник гуртка-методист»;
- «старший викладач»;
- «старший учитель»;
- «старший вихователь»;
- «майстер виробничого навчання І категорії»;
- «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

Порядок проведення атестації (п. 3.1):
- до 20 вересня щороку створюються атестаційні комісії І, ІІ, ІІІ рівнів (п. 2.1). Кількість членів атестаційної комісії не може бути менше семи осіб. При створенні атестаційної комісії та затвердження її складу видається наказ (п. 2.6);
- до 10 жовтня до відповідних атестаційних комісій подаються:
- заяви педпрацівників про позачергову атестацію;
- заяви про перенесення строку атестації;
- подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності;
- списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації (п. 3.1.);
- до 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації (п. 3.2.);
- до 15 березня атестаційна комісія відповідно до графіку роботи вивчає педагогічну діяльність, які атестуються (п. 3.3.);
- до 01 березня керівник навчального та іншого закладу надає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (п. 3.4.).
Педагогічний працівник не пізніше як за 10 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки:

- комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 25 квітня (п. 3.5.)
- Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується (п. 3.6.)
- Протокол засідання підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії.
Книга протоколів засідань атестаційної комісії повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою (п. 3.7.).
- Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис (п. 3.10).
- Протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії керівник закладу або органу управління освітою видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційної категорії (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань (п. 6.1.)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

(Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

№ 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)

 

№ 930 від 06 жовтня 2010 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2010 р. за №1255/18550

 

Про затвердження Типового положення
про атестацію педагогічних працівників

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту", частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту", частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності наказую:

1. Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України від 20.08.93 №310 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за №176, та від 01.12.98 №419 "Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за №792/3232.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Опублікувати Типове положення про атестацію педагогічних працівників в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр       Д.В. Табачник

    

    

    

Форма входу

Електронний журнал

mz.com.ua


Пошук

Що відбулося

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Блоги нашої школи

Блог Самаренко О.А.

блог Мілюкової Н.П.

блог Парубенко С.В.

Блог медичного працівника Вовченко М.В.


Урядові та регіональні сайти

www.mon.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.melmoinfo.at.ua

dneprtest.dp.ua/cms/index.php

miskyomelit.ucoz.ru/

www.ciit.zp.ua

www.autta.org.ua

www.wordshelp.com.ua/

www.useti.org.ua

www.testportal.gov.uaМапа відвідувачів

Банер та код сайту

    


Наш акваріум

Архів записів

Мелітопольська гімназія №1 © 2021
наш номер телефона 0619 49 01 77