Неділя 29.03.2020 07:15                                                                                             Вхід      Вітаю Вас Гість | RSS


ШКОЛА – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО МАЙБУТНЬОГО ЖИТТЯ. ШКОЛА – ЦЕ І Є ЖИТТЯ ДИТИНИ. ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ЩОБ ВОНО БУЛО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО НАСИЧЕНИМ, ЯСКРАВИМ, ТВОРЧИМ ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ, ЩОБ У ДУШІ ВАШОЇ ДИТИНИ ЗАПАЛАВ ВОГОНЬ ЗНАНЬ ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОЇ ШКОЛИ І ВИ ЗДОБУДЕТЕ ВСЕ, ЩО БАЖАЄТЕ.

Наша школа

Навчальна діяльність

Методична робота

Виховна робота

Психологічна служба

Учням

Зв'язок з нами

Наше опитування
Який предмет Вам подобається вивчати в нашій школі?
Всего ответов: 681

Міні-чат

Події в Україні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Сьогодні народилися:


 Можливі види контрольних робіт 

Можливі види контрольних робіт:

 

тест;

відповіді на запитання;

контрольний літературний диктант;

анкета головного героя;

комбінована контрольна робота тощо;

письмові контрольні твори.

 

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

·        складання оповідання (казки) за прислів’ям;

·        добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею  твору;

·        введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

·        усний переказ оповідання, епізоду твору;

·        твір-характеристика персонажа;

·        написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

·        написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

·        твір-опис за картиною;

·        складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

·        підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

·        складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

·        написання реферату;

·        ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

·        написання листа авторові улюбленої книжки;

·        інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

 

1. Види робіт із світової літератури

            1.1.Основними видами класних і домашніх письмових робіт із світової літератури є:

            - відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

            - написання навчальних класних і домашніх творів;      

            - виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе; створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

            - тестування;

            - складання планів (простих і складних);

            - складання таблиць, схем римування, написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними програмами для базової та профільної школи тощо.

            1.2.Основними видами класних і домашніх усних робіт із світової літератури є:

            - виразне читання художніх текстів;

            - відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання;

            - складання усних  навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;     

            - читання напам'ять;

            - переказ (докладний і стислий) тощо.

            2. Види та кількість контрольних робіт

            2.1. Кількість та зміст контрольних робіт із світової літератури визначається вчителем відповідно до програм із світової  літератури та календарно-тематичних планів, але не може бути менше у 5-9 кл.  п’яти (у 5 класі) – шести на рік; у 10-11 кл. – не менше чотирьох (рівень стандарту) або  шести на рік (академічний (профільний) рівень).

2.2.   Основними видами контрольних робіт із світової літератури є:

            - тест;

            - розгорнуті відповіді на запитання;

            - твір.

            3. Аналіз контрольних творів

Аналіз контрольних  творів виконують у робочому зошиті.

            4. Кількість і призначення учнівських зошитів

            4.1. Кількість робочих зошитів із світової літератури – по одному в кожному класі (у них учні виконують роботи, зазначені в пункті 1.1.).

            4.2. Для контрольних робіт із світової літератури в усіх класах використовують по одному зошиту (у них учні виконують роботи, зазначені в пунті 2.2.).

            4.3. Зошити для контрольних робіт  мають зберігатися в школі протягом  усього навчального року.

            5. Порядок перевірки письмових робіт  

            5.1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт із світової літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі. Оплата за перевірку зошитів для навчальних класних і домашніх робіт із світової літератури має здійснюватися відповідно до п. 37 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджена наказом Міністерства  освіти України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.1993 р. за № 56. 

            5.2. Оцінку за ведення зошита зі світової літератури виставляють у кожному класі окремою  колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

            5.3. Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід враховувати такі критерії:

 - наявність різних видів робіт;

 - грамотність (якість виконання робіт);

 - охайність;

 - уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного         режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель  обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).

              6. Орфографічний режим

            6.1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).

            6.2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

            6.3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад:

                                                           Перше жовтня

Класна робота

у 10-11 класах у робочих зошитах із світової літератури – інше оформлення: на березі зазначають дату цифрами.

            У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:

Перше жовтня

Від романтизму до реалізму

            6.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

            6.5.Зразок підпису зошита:

Зошит

для робіт із світової літератури

учня 8-А класу

СЗШ  24 м. Києва

Кучеренка Захара

 

Зошит

для контрольних робіт

із світової літератури

учениці 10-А класу

Полтавського НВК № 10

Косенко Ганни

 

            7. Правила перевірки контрольних письмових творів із світової літератури

7.1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

7.2. Виявлені помилки позначають так:

            - у 5-11 кл. – орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють, а на березі  в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | - орфографічна,   v - пунктуаційна, г – граматична); помилки  на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточному визначенні оцінки;

            - у 10-11 кл., особливо в класах філологічного напряму, зазначати  лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні (стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки ( логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип помилки (л – лексична, с – стилістична, з – змістова помилки).

За наявності у творі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.

  

Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12) класів загальноосвітніх  навчальних закладів» (Інформаційний збірник МОНУ. –  № 16–17. – 2008. – С. 40-46) поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів.

             Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці  «Твір»  не робиться. У 9-11 класах оцінка за контрольний домашній твір виставляється у колонці після проведення уроку, на якому було задано домашній твір і проведено інструктаж щодо його виконання. На сторінці журналу вгорі робиться запис «Домашній твір».

            Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці – «Напам'ять»), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам’ять до виставлення найближчої тематичної.

            Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка  (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр») і т. д.

   Відповідно до  наказу МОН України від 05.05. 2008 р.  № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15. –  2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

 


Дистанційне навчання

    

    

    

    

    

    

    


    

    

    

Форма входу

Електронний журнал

mz.com.ua


Пошук

Що відбулося

Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Блоги нашої школи

Блог Самаренко О.А.

блог Мілюкової Н.П.

блог Парубенко С.В.

Блог медичного працівника Вовченко М.В.


Урядові та регіональні сайти

www.mon.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.melmoinfo.at.ua

dneprtest.dp.ua/cms/index.php

miskyomelit.ucoz.ru/

www.ciit.zp.ua

www.autta.org.ua

www.wordshelp.com.ua/

www.useti.org.ua

www.testportal.gov.uaМапа відвідувачів

Банер та код сайту

    


Наш акваріум

Архів записів

Мелітопольська гімназія №1 © 2020
наш номер телефона 0619 49 01 77